Kia Owners Club Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
[QUOTE = "kei.retirement, post: 410054, member: 53567"]
Jeg har en 2007 Kia Sorento, som er begyndt at miste strømmen under kørslen. Jeg kan køre, men kun hastighed på 60Kl skifte gear. Så pludselig tager den op og kører normalt.
[/CITERE]
Dt kan være din tank der er fuld af snavs.Jeg har en sorento fra 2004 den kunne gå ned i fart ved overhaling det viste sig at tankens indv. belægning gik løs og spærrede for tilføring af diesel fordi filtret i tanken stoppede til.
 

·
Super Moderator
Joined
·
3,422 Posts
Google Translate:
It may be your tank that is full of dirt. I have a Sorento from 2004 it could slow down when overtaking it turned out that the tank's inner coating went loose and blocked the supply of diesel because the filter in the tank stopped.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top